Kontakt

Katharina Taus

E-post: kontakt@katharinas-energy.com 

Mobil: 0733 444 324

Besöksadress: Treklöverns lokal, Nygatan 26, 44130 Alingsås

 

Integritetspolicy

 

Personuppgifter som jag samlar in och behandlar

Kontaktinformation
Namn, e-postadress och telefonnummer

Hur jag använder personuppgifterna

Leverans av tjänst
Jag använder dina personuppgifter för att leverera mitt nyhetsbrev om du har anmält dig till detta. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Försäljning och marknadsföring
Jag använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av mina tjänster genom att du får e-postmeddelanden från mig. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta.

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter
Du kan begära en kopia av alla uppgifter jag behandlar om dig. Kontakta mig på e-postadressen ovan för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att jag rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att jag raderar uppgifter om dig själv.